Töltsd le most!

Iratkozz fel hírlevelemre, és rövid időn belül emailfiókodban landol vadonatúj e-könyvem “25 dolog, amit meg tehetsz azért, hogy jobb szülővé válj” címmel! Az adatvédelmi nyilatkozatot itt a box alatt tudod elolvasni!

Jó olvasást, és sikeres alkalmazást kívánok!

Andrea

Adatvédelmi nyilatkozat

Személyes Adatok Kezeléséről Szóló Tájékoztató

(2020.12.31-től hatályos)

Kérem, hogy figyelmesen olvasd el az alábbi Tájékoztatót! A jelen Tájékoztató a www.mesesonfejlesztes.hu weboldal (“Honlap”) használata, olvasása, a Honlapon történő regisztráció és a hírlevélfeliratkozás során a Honlapot üzemeltető Mesés önfejlesztés – Rimóci-Orbán Andrea – által folytatott adatkezelési tevékenységeket és az azzal kapcsolatos tájékoztatásokat rögzíti.

Az Adatkezelő a Mesés önfejlesztés.

képviselője: Rimóci-Orbán Andrea

elérhetősége: 5435 Martfű, Munkácsy út 61. email: hello@mesesonfejlesztes.hu

1. Az adatkezelést igénylő tevékenység (az adatkezelés típusai)

A Honlap következő menüpontjai használatával adod meg az Adatkezelő részére a személyes adataidat:

  1. a “Rólam” menüpont alatt, a hírlevél-feliratkozási box kitöltésével;
  2. a Honlapon való regisztráció esetén, a regisztráció során az adatok megadásával;
  3. hírlevélre való feliratkozáskor, a feliratkozási adatok megadásával;
  4. a Honlap használatával (olvasásával) a Honlap használata során az Adatkezelő által alkalmazott sütik által.

 2. Az egyes adatkezelési tevékenységekre vonatkozó tájékoztatás

2.1 “Rólam” menüpontban hírlevélre való feliratkozás

Adatkezelési tevékenység, az adatkezelés célja

A “Rólam” menüpont használatával emailen megküldött levélben tudsz kapcsolatba lépni a Mesés önfejlesztéssel. Ez esetben a saját szándékod szerint és döntésed alapján töltöd ki az űrlapot, és adod meg a személyes adataidat az Adatkezelő részére. A “Rólam” menüpont alatt kért adatok megadása azt a célt szolgálja, hogy a hírlevelemre fel tudj iratkozni. Személyes adataid megadása nem kötelező, azonban azok hiányában nem tudja az Adatkezelő felvenni veled a kapcsolatot, és megküldeni az ingyenes e-könyvet számodra.

A kezelt személyes adatok köre

A Honlapon a “Rólam” menüpont alatt a megadni kért és ott az érintett által megadott adatok (keresztnév, email cím).

Az adatkezelés jogalapja

Jelen esetben a megadott személyes adataidat a hozzájárulásod alapján kezeli az Adatkezelő. A “Rólam” menüpont kitöltése az adatkezeléshez való hozzájárulásodnak tekintendő. Az adatkezelési hozzájárulásodat bármikor visszavonhatod az Adatkezelő részére küldött írásbeli nyilatkozattal.

Adattovábbítás, címzettek

A “Rólam”” menüpont alatt megadott adataidat az Adatkezelő nem továbbítja harmadik személyek részére, kivéve, ha adataidat abból a célból adod meg, hogy panaszt tegyél a Mesés önfejlesztés bloggal kapcsolatban, és ezen panasz elintézéséhez a vonatkozó jogszabályok szerint adataidat meg kell küldeni az illetékes hatóságnak, szervnek. Adataidat a levelezőrendszerben tárolja az Adatkezelő, azok nem kerülnek külföldre továbbításra.

Az adatok megőrzésének ideje

A “Rólam” menüpont alatt megadott adataidat azon ügy elintézéséig kezeli az Adatkezelő, amelynek céljából megadtad az adataidat.

2.2 Hírlevélre feliratkozás a főoldalon

Adatkezelési tevékenység, az adatkezelés célja

A Honlapon az érintettek a kért személyes adataik megadásával feliratkozhatnak a Mesés önfejlesztés által rendszeresen megküldött hírlevél-szolgáltatására. A hírlevél feliratkosánál megadott személyes adatokat az Adatkezelő kizárólag arra a célra használja, hogy a rendszeres időközönként megjelenő hírleveleket eljuttassa a feliratkozókhoz. Ezenkívül eljuttatja az általad megadott email címre az ingyenes e-könyvet a feliratkozásért.

A kezelt személyes adatok köre

A hírlevélre való feliratkozás űrlapon az érintett által megadott személyes adatok (keresztnév, email cím).

Az adatkezelés jogalapja

A hírlevélre való feliratkozás során megadott adataidat a hozzájárulásod alapján kezeli az Adatkezelő. A személyes adatok megadásával a hírlevélre való feliratkozás egyben a hozzájárulás megadásának tekintendő. Az adatkezelési hozzájárulásodat bármikor visszavonhatod az Adatkezelő részére küldött írásbeli nyilatkozattal.

Adattovábbítás, címzettek

A hírlevél feliratkozásnál megadott adatokat az Adatkezelő által mindekor megbízott hírlevélküldési szolgáltat adatfeldolgozóként kezeli a hírlevelek kiküldése céljából. Ezen túlmenően az Adatkezelő nem továbbítja harmadik személy részére a személyes adatokat. A személyes adatok nem kerülnek külföldre továbbításra.

Az adatok megőrzésének ideje

A hírlevélre való feliratkozásnál megadott adataidat a hozzájárulásod visszavonásáig, azaz a hírlevélről való leiratkozásig kezeli, tárolja az Adatkezelő.

3. Milyen jogai vannak az érintettnek? Tájékoztatás az érintett részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól

Tekintettel arra, hogy a fentiek szerint az általad az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott, vagy az adatkezelés során képződött személyes adatokat a 2. pontban rögzített jogalapokra tekintettel jogosult kezelni az Adatkezelő ezen adatkezeléssel kapcsolatban az alább rögzített jogok illetnek meg. Jogaidat oly módon gyakorolhatod, hogy emailben jelzed az Adatkezelő számára, hogy mely jogodat, mely adatodat, vagy akár az összes kezelt adat tekintetében, és milyen módon kívánod gyakorolni ezen jogokat. Ilyen jelzés esetén a vonatkozó jogszabály szerint jár el az Adatkezelő és bírálja el a kérésed legfeljebb 1 hónap alatt, amely elintézési határidő a jogszabályban foglalt esetekben meghosszabbítható. A válasz megküldésének feltétele, hogy a kérelem alapján a személyed kétséget kizáróan beazonosítható legyen. Ehhez kérjük, hogy jogaid érvényesítése céljából a hello@mesesonfejlesztes.hu email címen keresd meg az Adatkezelőt. A választ a kérelemmel azonos módon (elektronikusan) juttatjuk el a részedre.

Az érintett jogai:

Hozzáférés –tájékoztatást kérhetsz, hogy milyen személyes adatokat kezelünk rólad, milyen célból, kinek továbbítjuk, meddig tároljuk, milyen intézkedéseket tettünk a jogaid érvényesítésére benyújtott kérelmedre. Jogod van mindezekről másolatot kérni.

Helyesbítés – jogosult vagy az Adatkezelő által kezelt személyes adatok helyesbítését kérni, amennyiben a kezelt adatok véleményed szerint pontatlanok.

Törlés – jogosult vagy a hozzájárulásod alapján kezelt személyes adatok törlését kérni, ha visszavontad a hozzájárulásodat; szintén jogosult vagy a kezelt személyes adatok törlését kérni, ha megítélésed szerint az adatkezelés jogszerűtlen, vagy annak célja megszűnt, továbbá ha azok gyűjtése információs társadalommal összefüggő szolgáltatás kínálása céljából történt. Az Adatkezelő nem köteles törölni a kezelt személyes adatokat, ha jogi igény érvényesítéséhez szüksége van rá, vagy jogszabály kötelezi a megőrzésre.

Korlátozás – jogosult vagy kérni a kezelt személyes adatok korlátozását, amennyiben törlést kérhetnél, de az érdekedet jobban szolgálja a korlátozás. Korlátozás esetén az adatok tárolása folytatódik, egyéb adatkezelési tevékenységet nem lehet folytatni.

Amennyiben kéred a személyes adataid helyesbítését, törlését, korlátozását, úgy erről kötelesek vagyunk mindenkit értesíteni, akinek továbbítottuk a személyes adataid a jelen Tájékoztató szerint.

Adathordozhatósághoz való jog – Amennyiben más adatkezelő részére kívánod továbbítani az Adatkezelőnek megadott adataidat, úgy kérheted azok közvetlen továbbítását, amennyiben az technikailag megvalósítható, továbbá kérheted annak gépelt, olvasható formában való kiadását.

Panasztétel: Amennyiben álláspontod szerint jogszerűtlenül kezeljük a megadott személyes adatokat, úgy panasszal fordulhatsz a felügyeleti hatósághoz: www.naih.hu.

4. Az Adatkezelő által megtett adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adataid kezelésének biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Mindemellett kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

5. Jelen Tájékoztató hatálya, módosítása

A jelen Tájékoztatóban foglalt rendelkezések az első oldalon jelzett időpontban lépnek hatályba, attól az időponttól kezdve szabályozzák a Mesés önfejlesztés adatkezelési tevékenységét. A Mesés önfejlesztés bármikor jogosult a jelen Tájékoztatót módosítani, amely módosítás annak a Honlapon való közzétételét követő adatkezelésekre vonatkozik, az érintettek irányába a Honlapon való közzétételtől lesz hatályos. Amennyiben nem értesz egyet jelen Tájékoztató bármely módosításával, úgy gyakorolhatod a jelen Tájékoztatóban foglalt törléshez, korlátozáshoz való jogodat, amennyiben annak feltételei fennállnak.